Lifestyle Coaching

Psyche & Brein

Geluk maak je zelf (of toch een beetje)

 

Van sommige dingen die je makkelijk zelf kan doen, is bewezen dat ze je geluksgevoel verhogen, al is het maar een klein beetje.

Patrick Luyten en zijn collega’s aan de KU Leuven deden in 2014 een onderzoek naar de maakbaarheid van geluk, samen met schrijver en ‘geluksambassadeur’ Leo Bormans. 7.770 mensen namen eraan deel. Ze werden in drie groepen verdeeld: een eerste groep kreeg vier weken lang wekelijks een gelukstip, een tweede groep ontving in dezelfde periode elke dag een tip, en een derde controlegroep kreeg pas na vier weken gelukstips.

‘Ik was sceptisch, maar moet bekennen dat het werkt’, zegt Luyten. De wetenschappers vertaalden het kleine effect dat ze maten naar andere grootheden. Als het doel het verhogen van het IQ was geweest, zou dat met 3 à 7 punten zijn gestegen. Als de gelukstips een dieet waren, zouden de proefpersonen 2 à 6 kilogram zijn afgevallen.

Opvallend: er was geen verband tussen de mate waarin de deelnemers de tips opvolgden en hun geluksgevoel. Luyten: ‘Het effect lijkt vooral een gevolg van het feit dat mensen gaan nadenken over hun geluk, en over de prioriteiten in hun leven.’

Tips voor meer geluk

Gelukstips kunnen helpen om wie al redelijk gelukkig is gelukkiger te maken. Ze kunnen pakweg een zeven op tien in een acht veranderen. Helaas maken de tips iemand die diep ongelukkig is niet gelukkig.

Tip 1: Positief denken

De mate waarin we optimistisch of pessimistisch zijn ingesteld, is deels genetisch bepaald. ‘Al kan iedereen leren om optimistisch gestemd te zijn’, zegt Linda Bolier (Trimbos Instituut Utrecht). Bolier destilleerde uit geluksonderzoek een aantal leefregels die ze samenvatte in het boek Mental Fitness. Positief denken is volgens Bolier niet hetzelfde als optimistisch zijn tegen beter weten in. Ze definieert het eerder als ‘niet negatiever denken dan strikt noodzakelijk, en realistisch en positief blijven als de dingen niet lopen zoals je wil.’ Hoe doe je dat? Een vaak terugkerende tip in de bibliotheek aan geluksonderzoek is dagelijks of wekelijks een aantal positieve dingen op te noemen waar je dankbaar voor bent – ook wel ‘je zegeningen tellen’. Daarbij helpt het om stil te staan bij (kleine) mooie dingen in het leven.

Tip 2: Investeren in relaties

‘De gelukkigste mensen onderscheiden zich vooral van de redelijk gelukkige mensen door de sterke band die ze hebben met familie, vrienden en hun partner’, zegt Bolier. Dankbaarheid tonen is een goede manier om zo’n goede band te stimuleren: iemand vertellen waarom je hem of haar dankbaar bent, bevordert het geluk van beide partijen. ‘Het helpt ook om een lijstje te maken van aardige dingen die je voor anderen wil doen’, zegt Bolier. ‘Zoals een compliment geven of voor iemand koken.’ Net als een positieve kijk op het leven vergroten goede relaties je veerkracht om met tegenslag om te gaan.

Tip 3: Een doel in het leven

‘Richting geven aan je leven en doen wat voor jou echt telt, kan je geluk verhogen’, zegt Bolier. Vraag jezelf af wat je passie of droom is en denk na over concrete stappen om die te realiseren. ‘Dat helpt om bewust te leven en een onderscheid te maken tussen wat voor jou echt belangrijk is en wat niet.’

bron: www.eoswetenschap.eu

 ‘Je rust pas uit als je haalbare doelen stelt’

 

Echte ontspanning ontstaat pas na voldoende inspanning. Maar hoe vind je de balans? Wanneer moet je je brein en lichaam aan het werk zetten en wanneer niet? En welke rol speelt een goede nachtrust daarbij? De meningen verschillen: drie zorgprofessionals geven hun eerlijke visie op rust.

Erik Scherder is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij pleit voor meer beweging, omdat tijdens dat soort activiteiten het ‘default mode-netwerk’ in ons hoofd wordt aangesproken, de onderdelen van het brein die actief zijn als we rusten. “Je kan op die modus terugvallen bij lastige vraagstukken, of het broeden op nieuwe ideeën”, stelt hij. “Je kent het gevoel wel: tijdens een fietstochtje vind je ineens de beste oplossing voor het probleem waar je al even mee worstelt. Of je krijgt tijdens een wandeling een briljante inval.” 

Neem de trap
Dit netwerk wordt pas actief als we ons hoofd ‘leeg’ maken en onszelf minder belasten met dagelijkse zorgen. “Je doet dit bijvoorbeeld ook bij mindfulness en meditatie”, legt Scherder uit. “Dat je je hersenen niet actief aan het werk zet, kan lastig zijn als je een omgeving werkt waar je cognitieve hersenfuncties – waarnemen, denken, onthouden van kennis – continu aan het werk zijn.” Bewegen speelt bij ontspannen een essentiële rol. “Zit je de hele dag op kantoor? Dan kan het helpen om een vergadering wandelend af te leggen, of voor een ‘lopende lunch’ te gaan. Je kunt ook de trap nemen en de lift links laten liggen. Uiteindelijk gaan je hersenen dan meer uitgerust aan het werk.”

Voldoende REM-slaap
Gezondheidspsychologe Isabel van Schie stelt dat juist slaap van cruciaal belang is. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van slaapstoornissen. “Tijdens onze slaap verwerken we de dag”, legt ze uit. “Een goede nacht bestaat uit voldoende diepe slaap, waarin vooral ons lichaam herstelt, en voldoende REM-slaap, de slaapfase waarin we dromen.” Vooral in die fase herstelt het brein. “Onze ervaringen krijgen een plek, en informatie in ons kortetermijngeheugen wordt opgeslagen in ons langetermijngeheugen.” Volgens Van Schie is goed slapen zeer belangrijk voor onze geestelijke gezondheid. ”Klachten als vergeetachtigheid en snel geïrriteerd raken, hangen vaak samen met een slechte nachtrust.”

Lekker lang bad
Wie beter wil slapen, doet er goed aan om aan het eind van een werkdag nog even te ontspannen door een wandeling, een lekker lang bad of het lezen van een boek. “Hierdoor slaap je beter in en door, en rustiger.” Het is onverstandig om voor het slapen gaan nog op de iPhone of tablet te kijken. “Ons brein wordt alerter van het blauwe licht van tablets en smartphones voor het slapengaan.” Het belang van goed slapen wordt door veel mensen onderschat: bijna de helft van de Nederlanders heeft slaapproblemen. “Deze kunnen leiden tot psychische klachten, zoals depressies”, waarschuwt ze.

Joop Zoetemelk
Ook revalidatiearts Gerard Heijnen beklemtoont het belang van een goede nachtrust. Het lichaam herstelt niet alleen geestelijk, maar lichamelijk van zware inspanningen of blessures. “Joop Zoetemelk zei het al: de Tour de France win je in je bed”, vertelt hij. “Welk doel je jezelf ook stelt, of het nu herstel van een knieblessure is of het afronden van een triatlon in een briljante tijd, je bereikt het doel door de balans te zoeken tussen training en rust.” Wanneer die balans verstoord raakt, ontstaan er vaak klachten. “In mijn werk zie ik mensen met chronische vermoeidheid en pijnklachten. Dat kan een gevolg zijn van overtraining, maar ook van oververmoeidheid door passiviteit.”

Er zijn eigenlijk twee dingen nodig om goed te kunnen rusten: voldoende beweging en duidelijke en haalbare doelen. “Wie voldoende beweegt, herstelt sneller na fysieke inspanning”, legt Heijnen uit. “Beweging stimuleert het hart en de bloedsomloop. Maar ook voor geestelijk welbevinden is voldoende beweging essentieel. Wie zichzelf duidelijke doelen stelt, kan ook inspanning en rust goed inplannen.”

www.gidsingezondheid.nl

Artsen verklaren hoe onze hersens tijdens een boswandeling veranderen

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat een flinke wandeling door een bos of in de bergen je lichaam, geest en ziel reinigt, maar nu heeft de wetenschap ontdekt dat wandelen inderdaad je hersenen veranderen… in positieve zin!

Wandelen in de natuur stopt negatieve en obsessieve gedachten

Behalve dat wandelen in de natuur je direct een gevoel van rust en vrede bezorgt, vermindert het ook je malende gedachtenstroom. Veel mensen worden vaak verteerd door negatief denken, waardoor je wordt afgeleid van simpel genieten van mooie momenten en wat ons in het ergste geval voert naar een pad vol depressie en angst. Echter, uit een recentelijk onderzoek, dat werd gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, kwam duidelijk naar voren dat tijd in de natuur doorbrengen voor een aanzienlijke vermindering van obsessieve, negatieve gedachten zorgt.

Tijdens deze studie vergeleken de onderzoekers de rapportage van malende gedachten van deelnemers die door een natuurlijke omgeving wandelden en van deelnemers die door een stedelijke omgeving wandelden. Daaruit kwam naar voren dat degenen die gedurende 90 minuten door een natuurlijke omgeving hadden gelopen, aanzienlijk minder last hadden van malende gedachten, terwijl ook de neurale activiteit in de subgenuale prefrontale cortex verminderde, een deel van de hersenen dat in verband wordt gebracht met psychische aandoeningen. Degenen die door een stedelijke omgeving wandelden, rapporteerden geen vermindering van malende gedachten.

De onderzoekers bemerkten dat de toegenomen verstedelijking nauw in verband staat met een verhoogd aantal gevallen van depressie en andere psychische aandoeningen. De tijd nemen om jezelf met regelmaat uit die verstedelijking te bevrijden en meer tijd door te brengen in de natuur kan veel baat brengen voor je psychologische (en fysieke) welzijn.

Wandelen zonder gebruik te maken van technologie vergroot vindingrijkheid

Uit een studie die werd uitgevoerd door de psychologen Ruth Ann Atchley en David L. Strayer kwam naar voren dat creatieve probleemoplossing drastisch kan worden verbeterd wanneer je jezelf losmaakt van alle technologie en je je verbindt met de natuur. Deelnemers aan deze studie vertrokken voor 4 dagen de natuur in, waarbij geen enkele vorm van technologie gebruikt mocht worden. Ze werden gevraagd om taken uit te voeren waarvoor vindingrijkheid en oplossingsgericht denken nodig was. Na deze vier dagen concludeerden de onderzoekers dat probleemoplossing bij de uit te voeren taken bij degenen die deelnamen aan deze tech-vrije excursie met 50% verbeterde.

De onderzoekers merkten tevens op, dat zowel technologie als stadslawaai ongelooflijk storend zijn, voortdurend onze aandacht vragen, ons belemmeren in focussen en concentratie, waardoor onze cognitieve functies worden overbelast. Een mooie lange wandeling zonder technologie (geen telefoon mee dus) vermindert mentale vermoeidheid, kalmeert de geest en vergroot het creatieve denken.

Wandelen in de natuur is goed voor kinderen met ADHD

Aandachttekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) komt bij kinderen steeds vaker voor. Kinderen met ADHD hebben het moeilijk met het beheersen van impulsen en geconcentreerd blijven. Ze zijn snel afgeleid en vertonen buitensporige hyperactiviteit.

Het opvoeden van kinderen met ADHD kan erg moeilijk zijn voor de ouders en meestal doet de gebruikelijke oplossing –kiezen voor medicatie– meer kwaad dan goed, vooral als er natuurlijke oplossingen voorhanden zijn die net zo goed werken. Uit een studiedie werd uitgevoerd door doctor Frances E Kup en doctor Andrea Faber Taylor bleek, dat kinderen met ADHD die ze lieten meedoen aan ‘groene’ buitenactiviteiten aanzienlijk minder last hadden van de symptomen. De resultaten van deze studie suggereren dat tijd doorbrengen in de natuur grote voordelen biedt voor iedereen die last heeft van concentratieproblemen of moeite heeft met impulsiviteit.

Wandelen in de natuur is een uitstekende beweging en verbetert je denkvermogen

We weten al dat lichaamsbeweging geweldig is voor ons gehele welbevinden. Wandelen is niet alleen een uitstekende manier om tussen de 400 en 700 calorieën per uur te verbranden (afhankelijk van de lengte en zwaarte van de wandeling), wandelen is ook veel beter voor onze gewrichten dan andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld hardlopen. Ook is bewezen dat mensen die vaak buiten sporten zich veel beter kunnen concentreren en zich gemakkelijker aan hun programma’s kunnen houden, hetgeen wandelen tot een voortreffelijke keuze maakt voor mensen die op regelmatige basis actiever willen zijn.

Onderzoekers van de Universiteit van British Columbia ontdekten dat aerobics het volume van de hippocampus –dat is het deel van de hersenen dat in verband staat met ruimtelijk en episodisch geheugen– vergroot bij vrouwen ouder dan 70. Dergelijke oefeningen verbeteren niet alleen het geheugen, maar helpen ook bij het voorkomen van geheugenverlies. Tevens ontdekten de onderzoekers dat het stress en angst vermindert, het zelfvertrouwen vergroot en endorfine aanmaakt. Veel mensen slikken medicijnen om ze van al dit soort kwaaltjes te bevrijden, maar de oplossing is stukken eenvoudiger dan je denkt!

Hoe begin je met wandelen in de natuur?

Gelukkig is wandelen de eenvoudigste en minst dure sport om te doen en biedt grote voordelen aan het hele gezin, inclusief opa en oma! Begin simpel en test je vaardigheden. Doe wat voor jou het beste werkt – als dat gewoon wandelen in een park is, dan is dat prima. Elke oefening buitenshuis is beter dan helemaal geen. Je kunt de wandelpaden rondom je woning gemakkelijk online vinden, maar er zijn ook verschillende smartphone-apps te downloaden waarmee je je wandelroutes in kaart kunt brengen. Ik adviseer wel om tijdens het wandelen je telefoon in de vliegtuigstand te zetten om optimaal van de natuur of omgeving te kunnen genieten, tenzij je het belangrijk vindt in geval van nood bereikbaar te zijn.

Zorg voor een paar goede stevige wandelschoenen, een zonnehoed en een fles water en draag verschillende lagen kleding die je gemakkelijk aan en uit kunt trekken als je het te warm of te koud krijgt. Je kunt ook overwegen wandelstokken mee te nemen, die verhogen je snelheid en verlagen de druk op je knieën. En zou je nu iets voor mij willen doen?

Ga lekker wandelen!

Bron:  nieuwetijdskind .com

Goed nieuws: met wandelen verbrand je veel meer calorieën dan gedacht

rtlnieuws.nl

 

Een hekel aan de sportschool of hardlopen? Goed nieuws: uit nieuw onderzoek blijkt dat je met wandelen veel meer calorieën verbrandt, dan altijd werd gedacht.

Wetenschappers gingen er lange tijd vanuit dat je per vijf kilometer wandelen, 45 calorieën per kilometer verbrandt. Dat aantal is flink onderschat, concluderen onderzoekers van de Southern Methodist University in de Journal of Applied Physiology.

Problemen met onderzoek
Hoe dat kan? Tijdens eerdere studies werd er geen rekening gehouden met verschillende lichaamstypes. Zo werd er teveel uitgegaan van slanke mensen, die relatief minder calorieën verbranden dan dikkere mensen. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat 97 procent van de onderzochten meer calorieën verbrandt.

Ook werden bij eerdere studies relatief weinig wandelaars onderzocht zodat geen realistisch beeld kon worden gegegeven.

Nieuwe analyse
Na een nieuwe analyse concludeerden de onderzoekers dat een vrouw van gemiddelde lengte met een gewicht van ongeveer 60 kilo rond de 60 kilocalorieën per kilometer verbrandt bij een tempo van 5 kilometer per uur. Bij een snelheid van 6,5 kilometer per uur, gaat dat aantal naar 70 calorieën per kilometer.

Overigens is wandelen ook gezond. Zo bleek uit eerder onderzoek dat je met wandelen de kans op hartaandoeningen met 9,3 procent vermindert.

 

 

Gezond worden is een doel maar gezond blijven is een lifestyle.

Hieronder vindt u een aantal artikelen die u ondersteunen in het bereiken van een gezonde lifestyle:

  • Weer meer kunnen brengt meer plezier en geluk in het leven
  • Vijf(eigenlijk vier) dingen die je kunt doen om gelukkiger te worden
  • Wandelen met een oefentherapeut
  • Wandelen is gezond: 10 voordelen van dagelijks wandelen

Weer meer kunnen brengt meer plezier en geluk in het leven!!
Niet meer kunnen doen wat je vroeger kon ligt niet alleen aan de leeftijd! Zo kan de reden ook zijn dat  dat de conditie niet meer optimaal is. Weet dan dat je ongeacht je leeftijd altijd in staat bent meer te kunnen door je conditie en kracht te verbeteren. Het enige verschil tussen oud en jong is dat de tijdsduur om dit bereiken iets toeneemt naarmate we ouder worden. Maar hoe vergroot je nu je conditie? Om iets te verbeteren geld bijna altijd dat je een haalbaar doel voor ogen moet hebben en dat jezelf moet uitdagen om iets meer te doen dan voorheen.

Als je maar 100 meter kunt lopen dan is de eerste uitdaging om 101 meter te kunnen lopen. Je moet jezelf dan uitdagen.  Om de conditie of kracht te vergroten zijn hieronder een aantal stappen die effectief werken om de kans zo groot mogelijk te maken dat je het uiteindelijk doel zult bereiken. De 6 stappen naar meer kunnen en een betere conditie. Wil je kans nog verder vergroten: Loop dan samen met iemand!

Stap 1:Zoek een prettige reden waarom je je conditie wilt verbeteren.  Maak hier een haalbare doel van.Een betere conditie is niet het doel maar wat je ermee wil bereiken wel! Hiermee bedoel ik dat je weer iets prettigs wilt bereiken wat je nu nog niet lukt. Zo kan het zijn dat je als doel hebt dat je met vrienden vroeger regelmatig een wandeling maakte waar je veel van genoot . Maar dat het nu tijdelijk niet luk doordat je een  blessure hebt gehad of een operatie. Breng die positieve gedachte/herinnering naar boven of denk aan hoe voelt als je het weer zou kunnen. Dit kunnen plezierige momenten  zijn maar ook het prettige gevoelens toen je je nog fit en vitaal voelde.  Maar ook het gevoel van gezelligheid kan een goede reden zijn. Weet van jezelf dat je het gaat doen om dat positieve gevoel weer te bereiken. Vroeger voelde het altijd prettig om ………..

Stap 2: Onderzoek je huidige situatie.
Dat je die wandeling van vroeger niet meer lukt kan logisch zijn. Maar hoelang kun je nu wel wandelen? Wanneer zeg je tegen jezelf :”nu moet ik stoppen”. Bepaal na hoeveel meter of hoeveel minuten dit is. Dit is nodig voor de volgende stap.

Stap 3: Neem 75% van wat je maximaal kan
Wanneer je momenteel maar maximaal 15 minuten kunt wandelen. Loop dan niet langer dan 11 minuten. Wanneer je momenteel maximaal 3000 meter kunt lopen, loop dan niet meer dan 2200 meter. Ook kun je gebruik maken van de hartslag. De maximale hartslag van iemand is ongeveer   220 – leeftijd neem hier weer 75% van dus als voorbeeld: iemand is 70 jaar. Zijn maximale hartslag is dus 220-70=150 neem hier 75% van is dus niet hoger dan 112 hartslagen per minuut tijdens het wandelen! Door op 75% te gaan zitten wat je maximaal kan voel je je wel vermoeid maar nog niet oververmoeid.

Stap 4: Loop regelmatig zo mogelijk iedere dag maar luister naar je lichaam en neem ook in het begin zeker een dag rust.
Vaak hebben mensen in het begin nog wel voldoende motivatie maar wanneer teveel vermoeidheid komt dan wordt het steeds moeilijker om dit vol te houden. Door te veel vermoeidheid kan de motivatie afnemen. Neem daarom gerust een rustdag. Maar ook mogelijk ziekte zoals griep is het niet de bedoeling om te blijven lopen. Denk dan weer aan wat je wilt bereiken!!!

Stap 5: Controleer wanneer je verder kunt komen en of je conditie is verbeterd na minimaal een week.
Wanneer je minimaal een week zo hebt gelopen voel dan of het al makkelijker gaat. Zo ja! Loop dan weer zover dat je maximaal kan. Kun je nu al iets verder? Zo ja pas dan de 75% regel weer toe. Zo niet dan blijf je dit nog een week hetzelfde uitvoeren. De hartslag moet je niet gaan verhogen. De hoogte van de hartslag blijft wel continu hetzelfde.

Stap 6: Voel , weet, ervaar en onthoud dat je steeds iets dichter bij je doel komt.
Weet dat je weer een stap dichter bent bij je doel. Maar vooral geef jezelf een schouderklopje wanneer je iets dichter bij je doel bent gekomen.

898 900

 

Hoe denkt Measuremens over Lifestyle?

Het blijkt dat als je mensen vraagt wat het belangrijkste is in hun leven dat de meesten naast hun familie en kennissen hun gezondheid noemen. Daarbij  is het zelfstandig kunnen functioneren het belangrijkste onderdeel van de gezondheid. Gezondheid lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Optimale voeding en optimale goede beweging is in deze hektische tijd soms moeilijk te realiseren

Measuremens wil samen met u stappen ondernemen waardoor u een gezonde(re) levenstijl kan aannemen. Eerst wordt bekeken wat u wilt bereiken zowel op korte termijn maar ook op lange termijn. Daarna vinden er diverse metingen plaats om uw gezondheid in kaart te brengen. Ook uw manier van leven wordt geanalyseerd tav beweging en voeding. Daarna wordt er in overleg een manier gezocht om de een verbeterde lifestyle aan te nemen. Hierbij hoort ook voldoende motivatie.  Uiteindelijk wordt er gewerkt aan de drie onderdelen die een gezonde lifestyle beinvloeden nl bewegen, voeding en mentale in en ontspanning.
Lifestyle en bewegen:

Wandelen met een oefentherapeut

Sinds 2014 wordt er in een ongedwongen sfeer op Maandag om 11.30 uur en Donderdag om 14.00 uur vanuit het MCA, Zeearend 2, een half uur gewandeld. Voor iedereen die zonder hulpmiddelen kan wandelen. De deelname is gratis. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

0c8500da5dea63b
Dat bewegen gezond is, is voor iedereen duidelijk maar dat het ook de pijn verminderd en je humeur en je geluksgevoel verbeterd is meestal minder bekend. Om u beter te voelen nodigen huisartsen, fysio en oefentherapeuten en andere zorgverleners van het MCA iedereen uit om met hen te gaan wandelen.

In de dagelijkse praktijken van de huisartsen, fysio en oefentherapeuten komen regelmatig allerlei klachten voor waarbij het bewegen soms niet meer mogelijk is. Zo zul je maar 15 meter kunnen lopen omdat je “etalage” benen hebt. Een klacht waarbij de doorbloeding verslechterd is. Maar ook reuma en hartklachten en vele andere klachten beperken mensen in hun beweging. Vreemd genoeg maar ook gelukkig kan lopen hier juist bij helpen. Dit blijkt uit meerdere onderzoekingen. Ook stemmingsklachten wordt door het lopen verminderd en voelen mensen zich fitter gelukkiger en minder eenzaam. Het werkt zelfs effectiever dan sommige medicijnen.

Hoe komt het dat bewegen nu zo goed helpt? Een mens is gemaakt om te bewegen. Wanneer dit niet lukt, wordt het lichaam steeds zwakker en geeft het lichaam na verloop van tijd klachten aan. In eerste instantie wijten wij dit aan het feit dat we nu eenmaal ouder worden. Onze medische zorg kan gelukkig veel verhelpen. Vaak worden hiermee echter de gevolgen behandeld en wordt de oorzaak, namelijk het onvoldoende bewegen, niet aangepakt. Voor veel mensen is er nog steeds de logica dat wanneer bewegen moeizaam gaat dat je dan niet moet bewegen. Dit is maar een beperkte logica. Bij acute klachten is dit zeker de beste remedie maar wanneer klachten al veel langer duren, werkt dit vaak juist averechts. De klachten worden alleen maar versterkt. Zo ook bij stemmingsklachten.Tijdens het lopen komen endorfine vrij. Dit zijn hormonen die zowel de pijn verminderen maar ook een geluksgevoel veroorzaken.  Dus door voldoende beweging voelen wij ons gewoon prettiger.

Veel mensen hebben zoals gezegd meerdere redenen om niet te bewegen. Bewegingsangst is een van de belangrijkste maar ook tijdgebrek en geld is een vaak gehoorde reden om niet te bewegen. Ook voor deze twijfelaars  is er vanuit het Medisch Centrum Almelo, waarin meerdere gezondheidszorg praktijken zijn gevestigd,  dit  initiatief ontwikkelt. Wandelen. Een half uur samen wandelen. Ook in andere gemeenten zoals Oldenzaal zijn vergelijkbare initiatieven ontwikkeld en wordt als zeer positief ontvangen.  In het Medisch Centrum Almelo heeft Erik Hekman, Oefentherapeut Cesar dit initiatief overgenomen. Samen met de 4 huisartsen en de praktijk voor Fysiotherapie van R. van  Ravensberg en vele andere zorgpraktijken wordt iedereen dus ook mensen die niet verbonden zijn aan het MCA uitgenodigd om gratis 2 x per week een half uur mee te lopen.
Vanaf 6 januari 2014 wordt in een ongedwongen sfeer op Maandag om 11.30 uur en Donderdag om 14.00 uur vanuit het MCA, Zeearend 2, een half uur gewandeld. Voor iedereen die zonder hulpmiddelen kan wandelen. De deelname is gratis. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. Wanneer u twijfelt of lopen goed voor u is vraag het dan aan uw arts.

d01cbf8db7df39b
Met wandelen kom je steeds een stap verder
Gewoon doen dus en neem gerust iemand mee!
Voor informatie:
www.MeasureMens.Nl/lifestyle-coaching

10 voordelen van dagelijks wandelen
Wandelen gezond – 10 voordelen van dagelijks wandelen

Je hoeft niet te trainen voor een marathon, uren op een crosstrainer te zitten of je logeerkamer om te bouwen tot sportschool om fitter, gezonder en gelukkiger te worden. Gemakkelijk overtollige kilo’s kwijtraken, ontspannen, hart- en vaatziekten voorkomen of zelfs depressie behandelen kan allemaal door simpelweg wandelen. Vanwege de lage intensiteit zal een wandeling maken niet de gewrichten belasten en is geschikt voor iedereen. Investeer in een paar wandelschoenen met comfortabele kleding en vindt een mooie locatie om een luchtje te scheppen (bijvoorbeeld in de natuur). Blijf lezen om te ontdekken waarom wandelen gezond is en hoe een stevige wandeling enorme fysieke en mentale voordelen kan hebben.

Wandelen herstelt schade van het lange zitten
Als je van het zitten op je werk naar het thuis zitten op je bank gaat, kan een korte wandeling grote gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. Een onderzoek aan Indiana University vond dat de spieractiviteit en de bloedsomloop van slechts drie wandelingen van vijf minuten per dag de schade die aan de slagaders van de benen wordt aangebracht door drie uur zitten kan worden hersteld. De les? Neem meerdere korte pauzes als je de hele dag zit op je werk (ten minste een per uur) voor een korte wandeling door of rond het gebouw. Zo kan je ook even wat frisse lucht happen.
Wandelen gezond en verhoogt de creativiteit
Wacht je op inspiratie? Neem een wandeling! Onderzoekers aan Stanford University tonen aan dat wandelen de creativiteit tijdens en kort na de wandeling verhoogt, waarbij twee keer zoveel creatieve respons wordt geproduceerd als wanneer je zit. Deze voordelen gelden voor zowel het binnen als buiten wandelen, dus als het te koud is voor een wandeling, loop dan op een loopband of een indoor atletiekbaan. Dit is dus wederom een reden waarom wandelen gezond is.
Wandelen vermindert stress
Is wandelen gezond voor je en kan het fysieke en mentale voordelen hebben? Ja zeker! Een studie van de University of Michigan vond dat groepswandelingen in de natuur de stress verlagen, met name voor mensen die een emotioneel traumatische ervaring hebben gehad. Onderzoek aan de Heriot-Watt University vonden zelfs dat de hersenen een mediterende staat ingaan wanneer je door de natuur wandelt, dus reden te meer om na de brunch met vrienden door het park te lopen.
Wandelen gezond en verlaagt de bloeddruk
Een stevige wandeling van slechts 30 minuten verlaagt de bloeddruk – en dat geldt voor zowel een wandeling van 30 minuten als drie wandelingen van 10 minuten, wat zeker haalbaar is, zelfs voor degenen die de hele dag op kantoor zitten.
Wandelen geeft je energie
Als je regelmatig vermoeid bent, ga wandelingen dan niet uit de weg. Lichamelijke beweging met een lage intensiteit zal je niet kapot maken, aldus een studie van de University of Georgia. Het kan daarentegen je energieniveau met 20 procent verhogen en de vermoeidheid met 65 procent laten afnemen. Nog een reden waarom wandelen gezond is!
Wandelen helpt je tijdens het werk
Niet iedereen is in staat om met een mobiel werkstation te werken, maar als je werkgever ervoor open staat, kan dit enorme voordelen met zich meebrengen. Onderzoekers hebben aangetoond dat mensen met een mobiel werkstation minder verveeld waren en minder stress ervoeren, en bovendien meer tevreden waren dan degenen die bij hun werkplek zaten of stonden.
Wandelen versterkt je afweersysteem
Wandelen om ziektes te voorkomen? Dat kan: een dagelijkse wandeling van 30-45 minuten op een stevig tempo kan het afweersysteem versterken en kan verkoudheid onderdrukken, volgens een studie van de Appalachian State University. En mensen die regelmatig aan lichaamsbeweging doen worden niet alleen minder vaak ziek, maar hun verkoudheid is ook minder ernstig en duurt korter.
Wandelen kan het risico op impotentie bij mannen verlagen
Wat tijd doorbrengen in sneakers kan leiden tot meer plezier tussen de lakens, volgens een negenjarige studie. Onderzoekers vonden dat een stevige wandeling van 3 kilometer per dag het risico op impotentie bij mannen kan verlagen, en de bloedsomloop door het hele lichaam (ja, we bedoelen overal) kan verbeteren. Daarom is wandelen gezond.
Wandelen gezond en verlaagt de bloedsuikerspiegel
Een wandeling van 15 minuten na iedere maaltijd verlaagt je bloeddruk voor meer dan 24 uur, vond een studie die gepubliceerd werd in Diabetes Care. Dit is een goede reden om het toetje over te slaan en naar buiten te gaan.
Wandelen kan het risico op borstkanker verlagen
Door iedere week twee en een half uur te lopen kun je je risico op borstkanker met 42 procent verlagen, volgens een studie waarin meer dan 79.000 vrouwen werden onderzocht. Volgens onderzoek in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, verandert lichamelijke beweging de manier waarop het lichaam het hormoon oestrogeen afbreekt tot goedaardige of kwaadaardige bijproducten. Het vermindert ook vetweefsel in het lichaam van vrouwen, wat oestrogeen afscheidt. Al deze voordelen willen zeggen dat wandelen gezond is. Maak hier gebruik van!
Zie: http://gezond10.nl/sport-fitness/wandelen-gezond/Ga terug naar het overzicht