Lichamelijke klachten

Dat veel klachten ontstaan door overbelasting is iedereen wel duidelijk. Zo is het stoten van je hoofd of spierpijn een vorm van overbelasting. Het hoofd komt te hard tegen de muur waardoor er een bult ontstaat of gaat zelfs bloeden met daarbij pijn, een spier geeft spierscheurtjes wanneer er te hard aan word getrokken. Maar toch is het zinvol om verder dan alleen de biologische oorzaken van (pijn)  klachten te kijken . Zo kunnen lichamelijke klachten ook ontstaan door of versterkt worden door  psychologische of sociale overbelasting. Zo zou een kind wat gepest wordt op school te weinig kunnen slapen maar daarbij ook bijvoorbeeld buikpijn kan ontstaan. Om dan alleen maar naar de buikpijn te kijken en daar een middel voor geven lost de buikpijn misschien wel op maar niet de psychische/sociale overbelasting. Zo is het dus raadzaam om bij klachten te onderzoeken wat de invloed in van psychische of sociale druk. 

Op mijn praktijk kijk ik in eerste instantie naar de fysieke overbelasting maar daarnaast blijf ik alert op mogelijke andere oorzaken. In dit blog over lichamelijke klachten worden de oplossingen dus zowel in het fysieke vlak gezocht door de belasting te verminderen of de belastbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe het lichaam mentaal kan herstellen indien dat nodig is. Voortaan zullen in deze blog diverse voorbeelden van mogelijke patienten komen en die bekeken en nader uitgelegd worden hoe de klacht opgelost kan worden.

 

Wat zegt wikipedia over het bio psychosociaal model voor belasting en belastbaarheid:

Het gangbare mensmodel in de medische wetenschap is het biomedische model, waarin ziekte wordt gereduceerd tot een probleem in biologische processen. In het biomedische model heeft de arts de taak om de verstoorde processen terug te brengen tot hun oorspronkelijke evenwicht. Dit model gaat uit van objectieve waarneming en falsifieerbare hypotheses, en is daarmee een klassiek wetenschappelijk model. Dit model ontstond in de 16e-17e eeuw, met het ontstaan van de moderne wetenschap. Hierin werd een onderscheid aangebracht tussen lichaam en ziel. Dit onderscheid maakte het voor de christelijke kerk acceptabel om medisch onderzoek toe te staan. Volgens de kerk was het lichaam de zetel van de ziel. De ziel was belangrijk, het lichaam was…

“…a weak and imperfect vessel for the transfer of the soul from this world to the next”. [2]
Vertaling: “… een wrakkig scheepje voor het vervoer van de ziel van deze wereld naar de volgende”.

Om die reden kon de kerk akkoord gaan met het opensnijden van lichamen, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor begon het moderne inzicht in de werking van het lichaam, maar ontstond er ook een mechanische visie op het lichaam.

Biopsychosociaal model

Psychologische en sociale aspecten worden in het biomedische model genegeerd, terwijl ze wel een belangrijk onderdeel vormen van het ziek zijn. Gedrag en omgeving zijn van invloed op het ontstaan, het verloop en de beleving van ziekte. En ziekte, of ziek-zijn, beïnvloedt ook het psychologisch welzijn en de sociale relaties.

Engel heeft dit biomedische model daarom uitgebreid met psychologische en sociale aspecten. Dit maakt het mogelijk om ook psychische en sociale aspecten waar te nemen, en te behandelen bij de behandeling van ziekten.Ga terug naar het overzicht