Elektromyografie

In mijn praktijk maak ik geregeld gebruik van EMG. Doordat er echter maar weinig bekendheid is met EMG wordt hier kort uitgelegd wat het precies inhoud.

Om te kunnen bewegen moet spieren aan en ontspannen. Dit vindt plaats doordat er vanuit  de hersenen een kleine elektrische spanning wordt gestuurd naar een spier. Deze kleine spanning kan gemeten worden. Dit heet dan EMG of wel Elektromyografie. EMG heeft daarbij vele bekende en minder bekende toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn hartslagmeting, ECG maar ook  EMG of zenuw onderzoek bij bepaalde neurologische aandoeningen.

EMG-registratie biedt de mogelijkheid om bewegingen (functies en activiteiten)voor de patiënt objectief in kaart te brengen. Deze laatste methode is binnen de fysio en oefentherapie gebruikelijk en wordt myofeedback genoemd. EMG kan dus in een fysio en oefentherapeutisch behandelplan ingezet worden als diagnostisch meetinstrument, als evaluatief instrument en als therapeutisch middel (myofeedback). Daarnaast is het ook uitermate goed inzetbaar om een werkplek objectief te in kaart te brengen en deze te optimaliseren. (ARBO)

De volgende onderzoeksvragen kunnen uitermate geschikt om met EMG in kaart te brengen:

 • De mate van (statisch) belasting van een individu (arbeidsdeskundig onderzoek)
 • De mate van (statische) overbelasting van een individu, krachttraining
 • De kans op K(lachten)A(rm)N(ek) en S(chouder)
 • Het effect van ergonomische aanpassingen

Myofeedback is dus het meten van de spierspanning dmv  EMG maar deze informatie direct teruggeven aan de gebruiker waardoor hij/zij zijn bewegingen kan bijsturen/optimaliseren.  Deze (behandel)smethode kan zeer effectief werken bij:

 • het verminderen van de belasting waardoor klachten kunnen worden beïnvloed
 • het versnellen van het leerproces waardoor een gebruiker sneller zijn bewegingen kan verbeteren

 

Hieronder vindt u een aantal artikelen en video’s, uit eigen hand, dat recentelijk is gepubliceerd en dat de mogelijkheden van EMG aangeeft hoe EMG werkt en met name bij  KANS klachten (klachten arm nek schouder). Daarnaast kunt u een powerpoint presentatie bekijken over EMG en de mogelijkheden van de Statik Relax.

 

Video over EMG en dynamisch zitten : 

 

Kans op Kans

 • Het artikel in beweegredenen van mei 2015: Kans op KANS

EMG artikel beweegredenen 5 2015.pdf

EMG artikel beweegredenen 5 2015

 • De powerpoint presentatie over  EMG en toepassingsmogelijkheden bij KANS:
 • ppp arbodiensten

Powerpoint presentatie over EMG en de mogelijkheden van de Statik Relax

 • Het literatuur onderzoek over de toepassingsmogelijkheden van myofeedback bij KANS klachten:

http://measuremens.nl/wp-content/uploads/2016/09/literatuur-onderzoek-van-effect-onderzoek-myofeedback-bij-kans.pdf

 • Een caserapport over iemand met KANS klachten waarbij  myofeedback is toegepast:

http://measuremens.nl/wp-content/uploads/2016/04/casereportdef_3.pdf

Erik Hekman Bedrijfsfysio en Oefentherapeut Erik Hekman
Neem contact op 06 40 45 95 90