Chronische (pijn) klachten

Mogelijk dat u samen met 2 miljoen andere mensen lijdt aan een vorm van chronische (pijn)klachten. Chronische klachten kunnen namelijk al ontstaan na 6 weken. Na die herstel tijd kan men namelijk ervan uitgaan dat het lichaam voldoende tijd heeft gehad om een normale herstel mogelijk te maken! De pijn gaat dan een soort eigen leven leiden. (zie het artikel hieronder)  Bekende chronische klachten zijn chronische lage rugklachten, fibromyalgie en vermoeidheidsklachten. De meeste patiënten merken op korte termijn dan het uitvoeren van bewegingen de klachten verergeren waardoor zij steeds minder bewegen. Hierdoor veranderd er echter veel zoals een sociaal isolement maar ook minder spier massa en een verlaagde conditie. Hierdoor neemt de belastbaarheid af en neemt de kans op klachten alleen nog maar toe. Zie dit onderstaande schema.

pijnvermijdingsmodeldef

Om dit op een adequate manier te veranderen werk ik volgens de strategie van het netwerk chronische pijn. Dit is ontwikkeld door een landelijke organisatie die in samenwerking Revalidatie centra een effectieve protocol hebben samengesteld wat gewoon werkt.

chronische pijn

Een syndroom met een specifieke problematiek

Prof. Bart Morlion (President Elect – European Pain Federation EFIC): “Er zijn inderdaad ontzettend veel misverstanden rond chronische pijn. Ten eerste denken veel mensen dat chronische pijn genezen kan worden, maar dat kan slechts bij een kleine minderheid. Chronische pijn verandert immers ons zenuwstelsel. Na verloop van tijd zullen de pijnzenuwen niet meer reageren zoals ze onder normale omstandigheden zouden doen. Dit heeft tot gevolg dat zelfs kleine prikkels, die normaal niet schadelijk zijn voor ons lichaam, toch uitvergroot worden en een verschrikkelijke pijn kunnen veroorzaken.”

“Onafhankelijk van de oorzaak hebben heel wat patiënten hetzelfde klachtenpatroon. We moeten pijn daarom zien als een syndroom op zich, met een heel specifieke problematiek. Het is cruciaal dat we inzetten op educatie hierover bij alle verschillende medische disciplines. We werken daarom aan een Europees curriculum waarmee artsen zich verder kunnen specialiseren in chronische pijn.”

“Veel chronische pijnpatiënten zijn bovendien arbeidsongeschikt. Iemand die zijn job met voldoening kan blijven uitoefenen kan echter beter participeren in het leven. Bovendien heeft het ook een therapeutische functie: door zich te concentreren op iets wat men graag doet is men minder bezig met de pijn. We moeten dus inzetten op een betere (re)integratie van chronische pijnpatiënten op de werkvloer.”

In een persoonlijk gesprek wil ik u er graag vertellen wat onze aanpak voor u kan betekenen. Meld u zicht aan dan komt u verder!

netwerk chronischepijn

Erik Hekman Bedrijfsfysio en Oefentherapeut Erik Hekman
Neem contact op 06 40 45 95 90