Belastbaarheidstoename

Een lichte overbelasting komt vaak voor en is iets waar je niet meteen zorgen over moet maken. Een bekend verschijnsel is bijvoorbeeld dat na de vakantie vele mensen weer moeten wennen aan hun dagelijkse werkaktiviteiten. Het lichaam is niet meer gewend om die specifieke belasting te leveren. Spieren maar ook banden en gewrichten moeten zich weer aanpassen aan deze nieuwe aktiviteit. Dit aanpassen kost enige tijd en is afhankelijk van verschillende faktoren. Wanneer dit aanpassen niet plaats vindt kunnen er klachten aanhouden. Een werknemer is dan minder belastbaar.

Aanpak van de oorzaken:

Er zijn meerder oorzaken van onvoldoende adaptatie vermogen van de fysiekebelastbaarheid. ¬†Zo kan het liggen aan de leeftijd. Maar ook stress heeft een duidelijke invloed. Onvoldoende herstel/ontspanning maar ook persoonlijke hobby’s kunnen van invloed zijn waardoor een werknemer klachten of nog erger verzuim dreigt. Het vergroten van de individuele belastbaarheid is dan gewenst. Samen met de werknemer en de werkgever wordt gekeken naar de ¬†mogelijkheden waarna een interventie wordt toegepast.

Wordt een werknemer onder of overbelast of is er een juiste verhouding tussen arbeid en rust?
Met de specifieke EMG apparatuur van Measuremens is het mogelijk om goed in beeld te krijgen wanneer waardoor en hoeveel iemand wordt overbelast. In het werk wordt dan gezocht om de juiste verhouding tussen belasting en belastbaarheidheid. Zo zal er bij blijvende overbelasting binnen een bedrijf gekozen kunnen worden door de zwaarte van de aktiviteiten (tijdelijk) te verlagen maar ook kan er gekozen worden door de werknemer aktief zijn spieren te kunnen ontspannen door bijvoorbeeld micropauzes toe te passen. Zo kan het zijn dat iemand die onderbelast is juist meer belasting te laten uitvoeren waardoor spieren juist meer worden geaktiveerd. Zo zal iemand die veel zit juist getriggerd worden om vaker op te staan om daardoor zijn spieren te aktiveren. Ook specifieke trainingen op de werkplek of juist in een sportschool kunnen bijdragen waardoor de belastbaarheid toeneemt en daardoor de werknemer weer goed zijn werk kan uitvoeren.

Erik Hekman Bedrijfsfysio en Oefentherapeut Erik Hekman
Neem contact op 06 40 45 95 90