Bedrijfsvitaliteit

Wanneer het werken steeds minder goed mogelijk wordt en er ziekte verzuim dreigt of reeds aanwezig is, is ingrijpen noodzakelijk. In de praktijk blijkt 35% van het langdurig werkverzuim veroorzaakt te worden door klachten aan het bewegingsapparaat(bron ArboNed 2014). Hier zijn meerdere oorzaken voor. De meeste bekendste oorzaak is fysieke evt. in combinatie met een mentale overbelasting. Het verminderen van piek belastingen zijn door verschillende ingrijpen momenteel redelijk onder controle. Echter statische overbelasting nog onvoldoende. Vooral bij een eentonig licht werk. Er blijkt een disbalans te zijn tussen de belasting en de belastbaarheid. Om te herstellen en om recidivering te voorkomen dient er een nieuw belans te komen tussen, de mate van  belasting van het lichaam, de duur van de belasting en de noodzakelijke hersteltijd. Alleen met deze kennis en inzicht is is herstel en recidivering te voorkomen. Measuremens heeft deze kennis en maakt dit zichtbaar met EMG.

Meten is weten

Measuremens brengt de oorzaak van de overbelasting in kaart door dit objectief met EMG te meten op de werkplek. De fysieke belasting wordt gemeten door Elektromyografie (EMG). Dit is een betrouwbare meetmethode en wordt in veel wetenschappelijk onderzoek toegepast. Door nieuwe ontwikkelingen is het ook mogelijk om dit eenvoudig op een werkplek in te zetten. Hier volgt een voorbeeld.
In een bakkerij dreigt een werknemer uit te vallen door rugklachten. Een werknemer  tilt herhaaldelijk een lade waarop broden liggen op, die in de oven moeten worden gebracht. Na een werkplek onderzoek met EMG blijkt dat de linker rugmusculatuur te eenzijdig te worden belast en zich onvoldoende kan herstellen. Na de analyse worden de volgende oplossingen aangegeven:

c86e393486b2271
-om de lade afwisselend op de rechter en dan op de linkerschouder te tillen
-het voorste been voldoende vaak af te wisselen
-om de lade met 2 personen te tillen
-zijn houding tijdens het tillen optimaliseren waardoor een minder asymmetrische houding en belasting van de rug ontstaat
-zijn houding na het optillen te optimaliseren waardoor de rugmusculatuur zich kan herstellen
-het proces te optimaliseren waardoor het tillen minder lang/vaak moet worden uitgevoerd
-het gewicht van de lade te verkleinen
-door korting te geven op een sportschool kan de werknemer zijn belastbaarheid vergroten

Samen met de werkgever en werknemer wordt er voor een oplossing gekozen die daarna opnieuw wordt gemeten of het effect voldoende is.

Measuremens werkt ook voor u.

Erik Hekman Bedrijfsfysio en Oefentherapeut Erik Hekman
Neem contact op 06 40 45 95 90